Team Westland is een stichting (zonder winstoogmerk) met als doel geld in te zamelen voor regionale en lokale instellingen en initiatieven. Deze hebben rechtstreeks of zijdelings verband met kanker of onderzoek naar kanker. Alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft de aandacht. Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan 4 categorieën: fundamenteel, individueel, familie en hartewens. 

 

Bestuur Team Westland


Het bestuur van Team Westland bestaat uit:

Dirk Huis (Voorzitter) dirk@asbestzorg.nl
Rene Beukers (PR) renebeukers@beukerstoyota.nl
Theo Prins (Penningmeester)
Ine Geuijen (Secretaris) info@teamwestland.nl


De commissies van Team Westland bestaan uit:

Martin Mauritz (Algemeen)
Marco Bal (PR)
Marieke van Zuijlen (Website) website@teamwestland.nl
Joyce van der Meer (Social media) socialmedia@teamwestland.nl
Chantal Graff (Flyers) info@ontwerpstudiowestland.nl
Nico Mulder (Coördinator acties) nico-mulder@outlook.com 
Linda Zwinkels (Coördinator Goede Doelen Commissie) goededoelen@teamwestland.nl
Bob Knippenberg (Medisch Coördinator) keuring@teamwestland.nl
Ad van den Ende (kleding) a.v.d.ende22@kpnplanet.nl

De jaarstukken van Team Westland vindt u op deze pagina.