Skip to main content
Team Westland is een stichting (zonder winstoogmerk) met als doel geld in te zamelen voor regionale en lokale instellingen en initiatieven. Deze hebben rechtstreeks of zijdelings verband met kanker of onderzoek naar kanker. Alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft de aandacht. Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan 4 categorieën: fundamenteel, individueel, familie en hartewens.

Bestuur Team Westland

Het bestuur van Team Westland bestaat uit:

 • Dirk Huis (Voorzitter)  
 • Rene Beukers (PR)  
 • Ine Geuijen (Secretaris)  
 • Dennis Bakelaar (Penningmeester)

De commissies van Team Westland bestaan uit:

 • Martin Mauritz (Algemeen)
 • Marieke van Zuijlen (Website)  
 • Joyce van der Meer (Social media)  
 • Berry Jongmans (Flyers)   of
 • Nico Mulder (Coördinator acties)   
 • Linda Zwinkels (Coördinator Goede Doelen Commissie)  
 • Luuk Redel (Medisch Coördinator)  
 • Ad van den Ende (kleding)