Skip to main content

De Goede Doelen van
Team Westland

Team Westland (verder TW) is een stichting met als doel het financieel ondersteunen van (regionale) instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met kanker. 

De insteek van de stichting is om zich lokaal in te zetten. Deelnemers halen geld op bij bedrijven en sponsoren uit de regio om (regionale) doelen te kunnen ondersteunen die ergens in hun bestaan gelieerd zijn met de ziekte kanker. Daarnaast kan een klein gedeelte van de opbrengst gebruikt worden om hartewensen van individuele personen met een andere levensbedreigende ziekte te vervullen.  

Toetsingscommissie ‘Goede Doelen’
Het  bestuur van TW heeft een toetsingscommissie ‘Goede doelen’ in het leven geroepen  bestaande uit  4 personen die deze ingediende verzoeken beoordelen. De commissie heeft een adviserende taak naar  het  bestuur. In deze commissie hebben zitting:
– een deelnemer van Team Westland;
– een lotgenoot met of van de ziekte kanker;
– een financieel deskundige / accountant
– twee artsen
– een fysiotherapeut
– een secretaresse  

Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan alle van de 4 volgende categorieën:

Categorie A: Fundamenteel oncologisch onderzoek
Categorie B: Oncologische zorg in het ziekenhuis
Categorie C: Patiënt & familie
Categorie D: Hartewens

Wil je een goed doel aanmelden?
Laat het dan weten via [email protected]


De vier categorieën goede doelen van Team Westland

Categorie A:
Fundamenteel oncologisch onderzoek

Er vindt donatie plaats aan fundamenteel oncologisch onderzoek betrekking hebbend op de diagnostiek of genezing van de ziekte kanker. Bij deze categorie wordt er gedoneerd aan onderzoeksinstellingen en / of wetenschappers die zich bezig houden met de basis kennis omtrent de ontstaanswijze van de ziekte en het ziektebeeld kanker.

Categorie B:
Oncologische zorg in het ziekenhuis

Een deel van de verzamelde gelden is bestemd voor onderzoek naar, diagnostiek en behandeling alsmede nazorg van groepen patiënten met een oncologische aandoening. Deze categorie betreft zorg die in Nederland is geaccepteerd en geleverd in de regionale ziekenhuizen.

Categorie C:
Patiënt en familie

Donaties binnen dit criterium zijn bestemd voor de oncologische patiënt en zijn familie. Het betreft hier vooral donatie aan zorg en “cure” projecten.

Categorie D:
Hartewens

Een kleiner deel van de verzamelde gelden zullen jaarlijks gereserveerd worden voor de individuele patiënt. In de ruimste van het woord zal TW individuele patiënten en/of gezinnen direct ondersteunen bij het bereiken van hun “hartewens” of ter lediging van schrijnende situatie’s. Mocht deze mogelijkheid zich niet voordoen in het lopende jaar dan wordt donatie voor dat jaar niet uitgekeerd. Deze gelden blijven hiervoor inzichtelijk geoormerkt en worden meegenomen naar het volgende jaar.