Skip to main content

Nel Verkade

Het blijft een bijzondere week om mee te maken. Ieder heeft een eigen verhaal en met elkaar halen we veel geld op waarvan je weet waar elke euro naar toe gaat!