Skip to main content

Gerry Van der Meijs

Helaas krijgt bijna iedereen, op wat voor manier dan ook, wel te maken met kanker. Voor onderzoek, goede behandeling en (na)zorg is veel geld nodig. Oktober 2020 kwam het voor ons wel heel dichtbij toen er bij onze oudste zoon een zeldzame vorm van kanker geconstateerd werd in zijn hart. Het is de hel je kind kanker te zien hebben, je komt met elkaar in een rollercoaster terecht van veel onzekerheid, angst, machteloosheid en verdriet. Wij maken van dichtbij mee dat ook oncologen soms met hun rug tegen de muur staan en niet goed weten voor welke behandeling gekozen moet worden. Hoe mooi is het dan wanneer de bijdrage van Team Westland kan leiden tot minder kanker, betere (draaglijke) behandelingen en meer genezing. Ook dit jaar organiseren wij, samen met Marian en Geert Koot de Westlandse pubquiz en hopen dan weer een mooi bedrag op te halen voor Team Westland. Team Westland is een warme groep mensen, zo dankbaar om daar onderdeel van te mogen zijn. We gaan er met elkaar weer een mooie week van maken.

T team
E enthousiast
A actie
M meemaken

W waardevol
E emotie
S saamhorigheid
T trots
L liefdevol
A aandacht
N naasten
D dankbaar