Goede doelen

Team Westland (verder TW te noemen)  is een stichting met als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de werkzaamheden van regionale charitieve instellingen en initiatieven in de ruimste zin van het woord. Vooral alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft hierbij onze aandacht. De insteek van de stichting is ons lokaal in te zetten. Dit doen wij door met bedrijven en sponsoren uit de regio, geld op te halen om lokale doelen te kunnen ondersteunen die ergens  in hun bestaan gelieerd zijn met de ziekte kanker. 

Het  bestuur van TW heeft een toetsingscommissie “Goede doelen” in het leven geroepen  bestaande uit  4 personen die deze ingediende verzoeken beoordelen.  De commissie heeft een adviserende taak naar  het  bestuur . In deze commissie hebben zitting een deelnemer van Team Westland; een lotgenoot met of van de ziekte kanker; een financieel deskundige / accountant en een arts.  Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan alle van de 4 onderstaande categorieën.

Wil je een goed doel aanmelden voor 2017? Laat het dan snel weten via goededoelen@teamwestland.nl

Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D
Er vindt  donatie plaats aan fundamenteel oncologisch onderzoek betrekking hebbend op de diagnostiek of genezing van de ziekte kanker. Deze categorie zal vooral doneren aan onderzoeksinstellingen en / of wetenschappers die zich bezig houden met de basis kennis omtrent  de ontstaanswijze van de ziekte en het ziektebeeld kanker.  Een deel van de verzamelde gelden is bestemd voor direct patiënt gebonden en dus individuele oncologische zorg in de breedste zin. Dit kan betrekking hebben op de diagnostiek van een ziektebeeld , de behandeling maar ook de nazorg van de individuele patiënt. Donaties binnen dit criterium zijn bestemd voor de oncologische patiënt en zijn familie. Het betreft hier vooral donatie aan zorg en “care” projecten.  Een kleiner deel van de verzamelde gelden zullen jaarlijks gereserveerd worden voor de individuele patiënt. In de ruimste van het  woord zal TW individuele patiënten en/of gezinnen direct ondersteunen bij het  bereiken van hun  “hartewens” of ter lediging van schrijnende situaties. Mocht deze mogelijkheid zich niet voordoen in het lopende jaar  dan wordt donatie voor dat jaar niet uitgekeerd.  
Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe?
We verwachten een bijdrage te kunnen doen aan de aanschaf door het Erasmus MC Kanker Instituut van een VYCAP. Met behulp van het apparaat de VYCAP kunnen individuele kankercellen die in bloed circuleren één op één worden gescheiden en geanalyseerd. De analyse van de eigenschappen van deze individuele kankercellen zal een rol gaan spelen bij de keuze voor behandeling. We gaan beter begrijpen wat de eigenschappen zijn van deze circulerende kankercellen zijn, waarom nou net zij in het bloed circuleren, of en hoe zij een bijdrage leveren aan uitzaaiingen en wat er voor nodig is om deze cellen uit te schakelen. Met een beter begrip van de eigenschappen van deze cellen kunnen we weer een stap maken in de verdere ontwikkeling van therapie op maat voor elke patiënt met kanker.

Daarnaast wordt  een donatie gedaan  aan het oncologisch centrum HAGA-Reinier de Graaf zodat ze zich kunnen aansluiten bij een grote landelijke DNA data base. De behandelend oncologen kunnen hierdoor meebewegen met de snelle ontwikkelingen op het gebied van oncologische behandelingen en technologieën, en deze beschikbaar stellen voor patiënten.
Voor 2017 gaan we een bijdrage geven aan het  kinderoncologisch centrum van het Sophia kinderziekenhuis waar onderzocht wordt hoe een nieuw geneesmiddel (crizotinib)  bij kinderen met een bepaalde vorm van lymfeklier kanker ingezet kan worden. Dit is een zogenaamd multi-center trail in 15 landen . Wegens goede resultaten met dit middel bij andere patiënten en duidelijk verminderde bijwerkingen zeker ten opzichte van de oude behandelmethode zou dit weleens een vernieuwende doorbraak kunnen zijn bij kinderen met zogenaamd ALK-positive anaplastic large cell lymphoma (ALCL). In 2017 zal voor het derde jaar Hospice Beukenrode een donatie mogen ontvangen. Het nieuw te ontwikkelen hospice voor mensen met een verstandelijke beperking op het terrein van het Westerhonk zal door Team Westland ingericht gaan worden met meubilair. Daarnaast mag het nieuwe Carma huis wat gepland staat voor de tweede helft dit najaar mogen rekenen op een vergoeding in natura (nieuwe keuken en/of traplift) die goed van pas komt op hun nieuwe locatie . Het Ronald McDonaldhuis in het HAGA zal het komend jaar op sponsoring vanuit Team Westland mogen rekenen voor een aantal kamers. Daarnaast wordt in het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis een 3 tal huiskamers nieuw gebouwd en ingericht volgens Ronald McDonald concept waarvan de Team Westland de financiële onderbouwing voor zijn rekening neemt. Hierbij valt te denken voor 2017 aan het realiseren van de harte wens van een patiëntje met een hersentumor die ten gevolge van een complicatie hierbij eenzijdig doof geworden is. Als zijn huidige chemo kuur afgelopen is zou hij zo graag zijn zwemdiploma halen. Het behalen van dit diploma zal alleen met een privé instructeur mogelijk zijn in verband met zijn doofheid. TW zal voor hem de prive instructeur met zwembad betalen. Of bij een jonge patiënt met acute leukemie waarvoor veel extra kosten gemaakt worden zoals reis en parkeerkosten zullen de kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering door team Westland gedragen worden.

€22.300,- opgehaald speenvarkenactie

18 - 6 - 2017 / Lees verder

Uitzwaaimiddag groot succes

11 - 6 - 2017 / Lees verder

Bekijk het gehele nieuws archief
Team Westland
bedankt haar sponsors
Volg ons ook op
facebook!