ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Team Westland met ingang van 1 januari 2010 de zogenaamde ANBI status verleend. Dit betekent dat Stichting Team Westland als een Algemeen Nut Beogende Instelling is aangemerkt.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Stichting Team Westland en haar sponsoren zijn:

  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan stichting Team Westland
  • Ook donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen)

Sloepentocht groot succes!

6 - 6 - 2018 / Lees verder

Bingo geslaagd!

1 - 6 - 2018 / Lees verder

Bekijk het gehele nieuws archief
Team Westland
bedankt haar sponsors
Volg ons ook op
facebook!