Goede doelen

Team Westland (verder TW te noemen)  is een stichting met als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de werkzaamheden van regionale charitatieve instellingen en initiatieven in de ruimste zin van het woord. Vooral alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft hierbij onze aandacht. De insteek van de stichting is ons lokaal in te zetten. Dit doen wij door met bedrijven en sponsoren uit de regio, geld op te halen om lokale doelen te kunnen ondersteunen die ergens  in hun bestaan gelieerd zijn met de ziekte kanker. 

Het  bestuur van TW heeft een toetsingscommissie “Goede doelen” in het leven geroepen  bestaande uit  4 personen die deze ingediende verzoeken beoordelen.  De commissie heeft een adviserende taak naar  het  bestuur . In deze commissie hebben zitting een deelnemer van Team Westland; een lotgenoot met of van de ziekte kanker; een financieel deskundige / accountant en een arts.  Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan alle van de 4 onderstaande categorieën.

Wil je een goed doel aanmelden? Laat het dan snel weten via goededoelen@teamwestland.nl

Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D
Er vindt donatie plaats aan fundamenteel oncologisch onderzoek betrekking hebbend op de diagnostiek of genezing van de ziekte kanker. Deze categorie zal vooral doneren aan onderzoeksinstellingen en / of wetenschappers die zich bezig houden met de basis kennis omtrent de ontstaanswijze van de ziekte en het ziektebeeld kanker. Een deel van de verzamelde gelden is bestemd voor direct patiënt gebonden en dus individuele oncologische zorg in de breedste zin. Dit kan betrekking hebben op de diagnostiek van een ziektebeeld , de behandeling maar ook de nazorg van de individuele patiënt. Donaties binnen dit criterium zijn bestemd voor de oncologische patiënt en zijn familie. Het betreft hier vooral donatie aan zorg en “cure” projecten.  Een kleiner deel van de verzamelde gelden zullen jaarlijks gereserveerd worden voor de individuele patiënt. In de ruimste van het woord zal TW individuele patiënten en/of gezinnen direct ondersteunen bij het bereiken van hun “hartewens” of ter lediging van schrijnende situatie’s. Mocht deze mogelijkheid zich niet voordoen in het lopende jaar dan wordt donatie voor dat jaar niet uitgekeerd. Deze gelden blijven hiervoor inzichtelijk geoormerkt en worden meegenomen naar het volgende jaar.
Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe? Waar gaat het geld naar toe?
In de overleving van lymfklierkanker kan een winst behaald worden van 20% door een precisie medicijn (rituximab, een antistof gericht tegen lymfklierkanker) in te zetten. Dit is echter een heel duur medicijn. Middels DNA onderzoek van biopten van lymfklierkanker gaat Dr Posthuma van het Reinier de Graaf Ziekenhuis onderzoeken welke sub categorieën in aanmerking zouden komen voor deze nieuwe dure precisie medicatie. Het Reinier de Graaf heeft met de aanschaf van de DaVinci operatie robot al de weg ingeslagen naar  een expertise centrum in de oncologische behandeling van prostaatkanker. Door ondersteuning van uroloog van der Hoeven Team Westland in de aanschaf van het  “echo - MRI geleide fusiebiopten systeem” ( Uronav navigatiesysteem en bijbehorende Dynacad software) wordt  nu ook de diagnostiek van prostaatkanker verbeterd. Het voorgestelde systeem zal resulteren in gerichtere biopten waardoor enerzijds minder herhaalsessies nodig zijn en anderzijds minder biopten per sessie . Daardoor is het minder belastend voor de patiënt geeft minder risico op nabloedingen of infecties en is ook minder tijdrovend voor artsen. De afdeling orthopaedie van het Leids Universitair Medisch Centrum olv Prof Dijkstra is een expertise centrum in de behandeling van Ewing Sarcomen een zeldzame kwaadaardige bottumor die gelukkig zeldzaam voorkomt maar helaas ook in het Westland. De genezingskans van de ziekte is 60% maar de afgelopen 25 jaar is deze  nauwelijks verbeterd en daar wil hij graag verandering in aanbrengen. Het 3 jaar  durende project waarin Nederlandse data gekoppeld gaan  worden aan Europese data  zal  een statistisch model opleveren waarbij de kansen op verloop van de ziekte kan worden voorspeld. Door middel van een te bouwen website en app kunnen patiënt en behandelaar zien wat het specifieke individuele beloop van het Ewing-sarcoom zal zijn in relatie tot verschillende behandelingsmogelijkheden. Er is grote behoefte van zowel patiënt als behandelaars om betere en meer betrouwbare informatie omtrent de beste behandeling voor de individuele patiënt. Het onderbouwen van een gemeenschappelijke beslissing door patiënt en behandelaar (“shared decision”) geeft een beter perspectief, vertrouwen en kwaliteit van leven.Dr Quispel van de afdeling Maag Dam Leverziekte van het Reinier de  Graaf is de coördinator van het onderzoek (met naam Quest)  naar alvleesklierkanker (pancreas) samen met  8 andere ziekenhuizen in West Nederland. Hij wil in de diagnostiek fase wanneer de verdenking gerezen is op  deze vorm van kanker er voor zorgen dat er gerichter en beter diagnostiek gedaan wordt wat minder belastend is voor de patiënt.   Hij hoopt hiermee de overlevingskans te kunnen beïnvloeden en het  aantal onterechte zware operaties te kunnen verminderen.PROMS oftewel patient reported outcome measures binnen de oncologie zijn erg belangrijk. Niet alleen omdat artsen willen dat patiënten langer leven of genezen door hun antikankerbehandeling, maar ook dat dit met behoud van goede kwaliteit van leven is in brede zin. Patiënten ervaren namelijk regelmatig lichamelijke, psychische klachten, maar ook sociale en maatschappelijke belemmeringen die het gevolg kunnen zijn van behandelingen als chemotherapie. Wij weten nog te weinig over dit soort korte- maar ook langere termijnseffecten. Team Westland gaat Dr Posthuma sponsoren om dit onderzoek op te zetten in het Reiner de Graaf ziekenhuis. De “ Blote Benen actie” van Youp Spaan uit Naaldwijk deed ons contact opnemen met zijn zieke vriend. Uit de gesprekken met hem en zijn familie kwam de wens naar voren om de informatie voorziening tbv kinderkanker voor de leeftijdscategorie 9-15 jaar meer in overeenstemming te brengen met het taalgebruik voor deze leeftijdsfase. De VOKK (De vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) had het zelfde ook gesignaleerd en zo kwamen we al snel uit bij een stripboek. We hebben een uitgever bereid gevonden in Antwerpen, in het land van de strips, die precies weet hoe een stripboek gemaakt wordt en wat een strip kwalitatief goed maakt. Met medewerking van Ballon Media en de VVOK wordt een strip gemaakt waarin de Blote Benen Actie en Team Westland ook een rol zullen spelen. Uiteindelijk is het de ambitie dat dit stripboek verdeelt worden onder alle ziekenhuizen in Nederland en België en als voorlichtingsmateriaal op te vragen bij VVOK.
Pluk de dag” is een beproefd concept in andere ziekenhuizen en bedoeld als ”nazorg” voor patiënten en naasten met allerlei soorten van kanker. De dag geeft ze verdieping waardoor ze beter met hun ziekte kunnen omgaan. Door coaching/ meditatie en mindfulness, lotgenotencontact, massage, een lunch, wandeling en sport leren ze beter verdriet, angst, woede en onzekerheid te hanteren. De afdeling oncologie van het Reinier de Graaf wil dit graag aanbieden aan hun patiënten en team Westland gaat dat voor hun mogelijk maken . Daarnaast worden er activiteiten ontplooit voor de westlandse (ex) kanker patiënten om structureel deze verdieping aan te bieden . Wij van TW sporten graag dus we zijn in gesprek met oncologisch fysiotherapeuten om een trainingscyclus op maat aan te bieden voor deze patiënten groep.
Helaas zijn er dit jaar nog geen kandidaten voorgedragen maar zoals bekend horen we graag uit onze deelnemers of er mogelijk niet ergens iemand is die hiervoor in aanmerking komt.

Hudson to Hudson Ride

17 - 10 - 2018 / Lees verder

Breeje Durp Oldtimer Festival

8 - 10 - 2018 / Lees verder

Bekijk het gehele nieuws archief
Team Westland
bedankt haar sponsors
Volg ons ook op
facebook!